Obchod & marketing pro dnešní svět

Poradenství - mentoring v obchodě a reklamě

Jak například může probíhat naše vzájemné setkání

  1. Doporučuji setkání na  klidném místě – bez rušení lidmi a telefony
  2. První nezávazné bezplatné setkání je úvodní, slouží k vzájemnému poznání, k čemu může být dobré a přínosné, jak by to mohlo probíhat, bezpečnost informací,  co je téma, co by mohlo být cílem koučování, nastavení vájemných  podmínek spolupráce atd.
  3.  Vlastní hledání řešení a nápadů  při 2-10x setkávání po 60 min, 1-2x  za 30 dní.
  4.  Výstupem každého setkání by mohl být malý krůček ke nějké změně.
  5. Zhodnocení užitečnosti koučování a splnění cíle.