Obchod & marketing pro dnešní svět

Poradenství - mentoring v obchodě a reklamě

Jak například může probíhat naše vzájemné setkání

  1. Preferuji setkání u Vás ve firmě, v klidné části – bez rušení lidmi a telefony
  2. Seznámení se s Vaší firmou, výrobním programem, stylem prodeje, vašimi zákazníky, vašimi zaměstnanci. Zjištění finančního stavu firmy z rozvah a výsledovek zašlete předem na email, aktuální stav prodeje pozitiva a negativa.
  3. Budeme společně hledat otázky s čím Vám vlastně mohu pomoci.
  4. Hledání odpovědí na zjištěné otázky s návrhem řešení.
  5. Sepsání nových cílů, setřídění dle důležitosti, doplnění termínu realizace.
  6. Zhodnocení užitečnosti mých návrhů pro Vaši firmu.
  7. Finanční vyrovnání.